Branje šparoga

Divlja šparoga je autohtono, samoniklo povrće. Ona je istovremeno i hrana i lijek. Šparoge rastu u travnju i svibnju i tada je vrijeme za njihovo branje.

Treba bit brzi jer je sezona šparoga kratka. Sam odlazak u prirodu na svjež zrak u potrazi za šparogama, kod mnogih djeluje kao antistres terapija.

Šparoge rastu po svuda, u šumi, u granju i šikari, a kada se spominju , ne misli se samo na proljetno jelo. Postupak branja je isto tako važan, ako ne i važniji. Najprije treba šparogu pronaći, u travi ili žbunju, a za to treba imati dobro šparogarsko oko. Zatim je treba ubrati, probijajući se kroz granje i paziti da se pritom ne ogrebu ruke. Upravo je taj postupak branja nekima zanimljiviji od samih šparoga.

Boravak u prirodi je važan sastojak koji stvara od branja šparoga poseban doživljaj.
Šparoge se najčešće pripremaju s jajima (tzv. fritaja od šparoga), a mogu poslužiti i kao dodatak nekim drugim jelima.

Paket Dani šparoga 2014.

Kontakt

Kontaktirajte nas

Izdvojena aktualna ponuda

14.-17.04.2017.
od 850,00 kn/osobi
01.04.-31.05.2017.
od 900,00 kn/osobi
24.03.-30.04.2017. (osim 14.-17.04.2017.)
od 680,00 kn/osobi